La xarxa mancomunada de la Vall de Sakana

Una infraestructura de telecomunicacions en format de bé comú

Facilitem l'accés a Internet a través de la construcció i gestió d'una xarxa de fibra òptica mancomunada gràcies als diferents actors que l'han impulsat, finançat o que la utilitzen i s'hi connecten. D'aquesta manra, permetem que les persones que en vulguin ser usuàries, estiguin en igualtat de condicions. 

Defensem el dret humà d'accés a Internet com a eina bàsica d'acció i inclusió social; per això, la nostra xarxa sempre fomenta l'economia social, solidària i col·laborativa, i desenvolupa la societat de la informació i la comunicació tot eliminant la bretxa digital entre zones rurals i urbanes.

Text d'Odoo i bloc d'imatge

Els principis de la xarxa

Oberta

Qualsevol persona hi pot accedir i connectar-s'hi sense discriminacions.

Lliure

Qui s'hi connecta pot fer-hi activitat econòmica, social, cultural, aportar-hi contingut o simplement intercanviar-lo.

Neutral

Assegurem la no-intromissió de qualsevol ens públic o privat en els continguts que hi circulen i en la tecnologia que s'utilitza. 

Preguntes sobre la xarxa mancomunada 

Tens dubtes?

Posa't en contacte amb nosaltres a sakananet@guifi.net o al 623 52 65 29

Projecte impulsat i finançat per la ciutadania i:

Operadores