Xàbia 

Alacant


Què és la Xarxa de Comuns de guifi·net

La xarxa de comuns de guifi·net és una  infraestructura ( radioenllaç i fibra òptica ) de telecomunicacions que té múltiples titulars i participants:

  •  Empreses operadores que ofereixen el servei d'accés a Internet a l'usuari i/o que inverteixen en el desplegament de la xarxa.

  •  Usuaris/es que es connecten a la xarxa i/o que fan donacions per impulsar projectes de desplegament arreu del territori.

  •  Administracions públiques que també inverteixen en desplegaments.

  •  Associacions de veïns que promouen projectes per fer arribar Internet a les seves zones.

  •  Voluntaris que també ajuden a impulsar el projecte guifi·net. 

Aquesta xarxa mancomunada s'utilitza com un bé comú i que, en el cas de la fibra òptica, es tradueix en què per un mateix cablejat hi poden passar els diferents operadors, signants del conveni amb guifi·net, i que ofereixen el servei d'accés a Internet a l'usuari final.

Text d'Odoo i bloc d'imatge

Els principis de la Xarxa de Comuns de guifi·net

  • Oberta: perquè s'ofereix universalment a la participació de tothom sense exclusions ni discriminacions. 

  • Lliure: perquè tothom hi pot fer el que vol i gaudir-ne dels continguts que hi circulen.

  • Neutral: perquè assegura la no-intromissió de les organitzacions governamentals de la xarxa en els continguts que hi circulen ni en les tecnologies que s'hi utilitzen. 

Avantatges de la Xarxa de Comuns

     Xarxa sostenible. Compartir una mateixa infraestructura suposa un abaratiment dels costos ambientals ja que no hi ha un º                  malbaratament de recursos.


    Gestió col·lectiva. La xarxa no és un actiu privat sinó que és de totes aquelles persones que hi participen d'alguna manera i és     oberta a tothom que hi vulgui participar. És gestionada per tots els participants.   Oferta d'un servei alternatiu. L'usuari ha de poder escollir entre diferents serveis professionals i, per tant, entre diferents ofertes     d'operadors. Fomentant preus competitius i facilitant que el ciutadà es beneficiï de deduccions fiscals i s'abarateixin costos dels serveis. 

      Sobirania tecnològicaCal que la ciutadania, com a usuària de les telecomunicacions, tingui a disposició tota la informació                sobre els seus drets i de quina manera pot influir en el sector.


    Eliminem la fractura digital. La nostra voluntat és fer arribar Internet arreu del territori perquè no volem ciutadans de primera i     ciutadans de segona. Tothom ha de tenir les mateixes oportunitats.