Valle de Erro

Navarra

A diferència dels models convencionals on la propietat de la xarxa està en mans d'un sol operador que l'explota, una xarxa mancomunada és una infraestructura híbrida, de radioenllaç i fibra òptica, que s'utilitza com un bé comú i que, per tant, és de tots aquells actors que hi han invertit per fer-la possible o en fan un ús. A més, té uns mecanismes de gestió propis dels béns comuns com ho són els prats o boscos comunals per tal d'assegurar-ne la gestió comunal i que ningú se l'apropiï. 

Aquest model té avantatges com: 

- Disposar d'una xarxa oberta, lliure i neutral.

- Compartir la mateixa xarxa amb múltiples operadors. 

- Sostenibilitat ambiental ja que no es dupliquen infraestructures. 

- Abaratiment 

- Els usuaris tenen l'opció d'escollir entre diferents opcions comercials.