Interessats/des guifi.net (Fira Balaguer)

Interessats/des guifi.net (Fira Balaguer)

Nom i Cognoms

correu electrònic:

Municipi:

T'interessa alguna informació en particular (donacions, cobertura, op. de serveis...)?

Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la L.O. 3/2018 (LOPDGDD), li oferim la següent informació: Responsable del tractament FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA XARXA OBERTA, LLIURE I NEUTRAL, GUIFI.NET - NIF: G64918212 Edifici Escoles Antigues, C.D.3210, Ctra. de Sant Bartomeu km 4 08503 Gurb Email: fundacio@guifi.net Finalitat del tractament Gestionar el nostre projecte de construcció d'una infraestructura de telecomunicacions mancomunada, oberta, lliure i neutral. Legitimació Consentiment dels interessats. El fet de participar en el projecte implica que ens atorga el seu consentiment inequívoc per tractar les seves dades. Destinataris Les seves dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament. Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça. Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la participació en el projecte i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals. Reclamació Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna. Informació addicional Tenim a la seva disposició informació addicional i detallada sobre el tractament de dades a https://fundacio.guifi.net Sol·licitem la seva autorització per mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, de les nostres activitats i serveis.

Accepto la política de protecció de dades: