Dohaintza mota

Dohaintzaren kopurua
Hautatu proiektu bat


Dohaintza bat eginda 

Telekomunikazio-eredua eraldatzeko

 Interneterako sarbidea  hobetzeko

Dohaintzek zerga-pizgarriak dituzte

Proiektuetarako bildu eta kudeatzen ditugu

Generalitat Catalunyako Fundazioen Erregistroa 2550

Irabazi-asmorik gabeko GKEak, interes orokorrekoak, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren pizgarriei buruzko 49/2002 Legeari atxikiak

Dohaintzak ezeztaezinak, garbiak eta sinpleak dira