Serveis Jurídics

A l'ecosistema guifi·net hi participen empreses i professionals que mantenen un conveni de col·laboració amb la Fundació, el que les habilita per a oferir assessorament jurídic i mecanismes de gestió i resolució de conflictes a les persones interessades de la Xarxa de Comuns guifi·net. 

Els serveis de conciliació, mediació, arbitratges i assessorament jurídic s'ofereixen per professionals especialistes en diferents àmbits, externs a la Fundació i inscrits en una borsa de professionals.