Què fem

Xarxa de Comuns

Una infraestructura de telecomunicacions en format de bé comú

Facilitem l'accés a Internet a través de la construcció d'una xarxa de telecomunicacions mancomunada, oberta, lliure i neutral. Ja sigui a través d'aportacions, inversions per estendre la xarxa o connexions d'usuaris.

Els principis de la Xarxa Guifi·net:

Oberta

Qualsevol persona hi pot accedir i connectar-s'hi sense discriminacions

Lliure

Qui s'hi connecta pot fer-hi activitat econòmica, social, cultural, aportar-hi contingut o simplement intercanviar-lo .

Neutral

Assegurem la no-intromissió de qualsevol ens públic o privat en els continguts que hi circulen i en la tecnologia que s'utilitza.

La Xarxa de Comuns de Guifi·net, tant de fibra òptica com de ràdio enllaç, és una infraestructura en format de bé comú i, per això, la gestionem i compartim entre totes aquelles persones usuàries, operadores de serveis, entitats o administracions que en volen promoure el seu creixement. Sempre en igualtat de condicions i en benefici de totes les persones que vulguin ser-ne usuàries.

A través de la Xarxa de Comuns:

Defensem el dret humà d'accés a Internet com a eina bàsica d'acció i inclusió social.

Eliminem la bretxa digital entre zones urbanes i rurals i facilitem el dret d'accés a la societat de la informació i la comunicació.

Promovem l'economia social, local i col·laborativa. Apostem pel desenvolupament d'operadors locals que ofereixen els serveis d'internet.

Model econòmic

Sistema de Compensacions  

El nostre model econòmic es basa en un sistema de compensacions que pretén gestionar els recursos humans i materials de la xarxa per permetre satisfer les necessitat dels participants de manera justa i equitativa, basant-se en un model col·laboratiu que permet aportar en funció de l'ús que cada participant fa d'aquesta. 

Alhora fomenta la inversió en infraestructures de telecomunicacions mancomunades i possibilita que s'obtingui un retorn just, tant a nivell econòmic com social. El sistema s'articula entorn a les Taules de Compensacions, a les que participen els diferents actors implicats. 

A les Compensacions s'apliquen criteris objectius de manteniment i millora de la xarxa, això fa eficaç i eficient la gestió de la infraestructura de telecomunicacions com a banc de recursos comuns. 

Hi ha tres nivells de compensació: 

  1. Compensació IX

  2. Compensació de CAPEX

  3. Compensació d'OPEX 

Què oferim?

Internet

La xarxa de telecomunicacions guifi·net es vertebra mitjançant l'activació de punts de presència (PoP,  Points of Presence) al territori, interconnectats com a punts neutres d'interconnexió a Internet (IX,  Internet eXchange ).

Els PoPIX guifi· net estan oberts a la participació i interconnexió de tots els operadors de telecomunicacions que ofereixen serveis de telecomunicacions a la zona on estan situats.

Són oberts a tots els operadors en igualtat de condicions i tots els operadors poden afegir-se i interconnectar-se als PoPIX guifi·net

És possible activar nous PoPIX a diferents zones i interconnectar-los amb els existents mitjançant enllaços troncals de fibra òptica. També és possible integrar punts existents per a que formin part del model, generant-se una millora deguda a l'economia d'escala que afavoreix a tots els participants i al territori.

La xarxa de Punts Neutres d'Accés a Internet distribuïts al territori afavoreix i millora l'accés a les telecomunicacions i a l'Internet de nova generació i gran amplada de banda, és un tractor d'activació de l'economia local.