Objectius

       Fundació guifi·net

       La Fundació  guifi· net  té com a objectius:

       • Promoure i fomentar el  desenvolupament de les xarxes d'infraestructures obertes d'informació i comunicació, amb vocació universal i no discriminatòria.

       • Promoure i fomentar el  dret universal a la comunicació i informació, a l'intercanvi de coneixements, a la llibertat d'expresión i a l'intercanvi públic i privat d'opinions i informacions per mitjà de les xarxes i infraestructures obertes.

       • Promoure i fomentar el  dret d'accés a Internet, sense importar el lloc on s'està, ajudant al desenvolupament d'una societat sense fractura digital per raons socioeconòmiques o de residència.

       • Promoure i  fomentar el  dret a estàndards tecnològics abiertos, no sometidos a patentes y condiciones discriminatorias, como por ejemplo la complejidad innecesaria en la maquinaria y el  software.

       • Promoure la  investigació avançada en l'àmbit de les xarxes i infraestructures obertes.

       • Generar  plataformes de col·laboració entre la societat civil, el sector públic i el privat.

       • Establir  relacions i col·laboracions amb persones i entitats afins als objectius de la Fundació, participant en projectes comuns.

       • Promoure la  defensa de la gestió de l'espai radioelèctric per aconseguir regulacions que facilitin el dret a tenir xarxes obertes, promocionant l'existència d'espais que no necessitin llicències, procurant la bona gestió comuna per evitar la saturació de les bandes de freqüències no llicenciades per xarxes tancades que les utilizen privativament.

       • Elaborar, editar, publicar i difondre estudis, propostes i anàlisis relatius a les finalitats de la Fundació i organitzar cursos, seminaris, jornades o materials de difusió dels objectius fundacionals.