Fundació guifi·net

Persones contractades

Les activitats de la Fundació les desenvolupen professionals, tant traballadores com voluntàries, en col·laboració. Aquest criteri ha de mantenir-se en totes les activitats de la Fundació - Article 5.G dels Estatuts-.


  Imagen de Odoo y bloque de texto

Lluís Dalmau

Director

Representar la Fundació davant de terceres persones per a l'assoliment de les finalitats fundacionals, tramitació de documentació i expedients, sense cap més excepció que les establertes a la normativa vigent i als Estatuts. Execució dels acords del Patronat i gestionar el patrimoni i la comptabilitat, personal i projectes.

Retribució bruta anual 2017: 17.078,88€ - Dona a la Fundació: 3.055€


  Imagen de Odoo y bloque de texto

Miquel Martos

Gestor del NOC

Involucrat a la xarxa guifi·net des del seu inici, ha participat activament en el desenvolupament, manteniment i disseny de la xarxa, d'eines de gestió i donant suport a nous dispositius. Al 2011 va dissenyar el NOC, el que gestiona i supervisa, així  com la gestió del LIR i suport tècnic a les persones participants.


  Imagen de Odoo y bloque de texto

Meritxell Vilaró

Administrativa

Tècnica superior en Administració i finances en l'Institut de Vic. Ha treballat en diferents empreses en recepció, administració comptable i de recursos humans.


  Imagen de Odoo y bloque de texto

Clara Cusó

Coordinadora

Graduada en Dret per la Universitat de Barcelona i especialitzada en la resolució alternativa de conflictes. Ha treballat en diferents entitats sense ànim de lucre en l'àmbit de la coordinació de projectes, gestió, incidència política i comunicació.

  Imagen de Odoo y bloque de texto

Núria Coromina

 

Graduada en Ciències Polítiques i de l'Administració i Màster en Migracions Contemporànies amb pràctiques al Departament de Convivència i Participació a l'Ajuntament de Badalona. Vinculada a la vida social i comunitària de Vic.


  Imagen de Odoo y bloque de texto

Vanesa Poyo Mera

Auxiliar administrativa 

Tècnica Superior en administració i finances a la Salle Manlleu. Ha treballat a empreses realitzant tasques de documentació, arxiu i recepció.


Col·laboracions


  Imagen de Odoo y bloque de texto

Roger Baig

Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, vinculat al programari lliure des dels 90 i amb guifi·net des de 2006. Com voluntari ha participat a la implantació de la xarxa a diferents zones i fent difussió a nivel nacional i internacional.

  Imagen de Odoo y bloque de texto

Agustí Moll

Desenvolupador

Enginyer tècnic en Informàtica de gestió per la Universitat Politècnica de Catalunya. Des de 2003 vinculat a les xarxes comunitàries. Ha col·laborat en el desesenvolupament dels firmwares Gracia Sense Fils i Quick Mesh Project per a xarxes Mesh Adhoc Networks. Ha participat en el projecte europeu de la Fundació, Clommunity, i en el desenvolupament de FiberFY.