Transparència

Declaracions i polítiques de no discriminació 

La Fundació guifi·net no discrimina ni discriminarà per motius de raça, color, religió, gènere, expressió de gènere, edat, origen nacional, discapacitat, estat civil, orientació sexual o estat civil, en totes les seves activitats i accions. Aquestes inclouen, entre d'altres, la contractació i l'acomiadament del personal, la selecció de persones voluntàries i proveïdores i la provisió de serveis. Ens comprometem a proporcionar un entorn inclusiu i acollidor per a totes les persones que són part del nostre personal, persones donants, persones voluntàries, sub-contractistes, proveïdores i clients.

A la Fundació guifi·net es generen llocs de treball i espais per al voluntariat que ofereixen igualtat d'oportunitats. No discriminarem i prendrem les mesures perquè garanteixin anar en contra de la discriminació en el treball, captació, anuncis de feina i voluntariat, compensació, acomiadament, ascens de categoria, ascensos i altres condicions de treball a tota persona treballadora, aspirant a un lloc de treball, voluntària, aspirant a un voluntariat, participant sobre la base de raça, color, gènere, origen nacional, edat, religió, creença, discapacitat, estat civil, orientació sexual, identitat o expressió de gènere. 

Declaracions i polítiques sobre medi ambient 

Respectar, protegir i millorar el medi ambient és un dels objectius transversals que adoptem en la gestió i desenvolupament de les accions i activitats que realitza la nostra entitat en el lloc de treball i en les accions que desenvolupem.

Així mateix, promovem la prevenció de la contaminació ambiental en totes les activitats.

Procurem fer compatible el rendiment social de les activitats i serveis amb la conservació i millora de l'entorn i del medi ambient per potenciar que les accions que desenvolupem avui no comprometin la qualitat de vida de les futures generacions com una peça del desenvolupament sostenible.