Transparència

Memòries i comptes  

La Fundació guifi· net  publica periòdicament la memòria d'activitats i els comptes anuals després del tancament de l'exercici comptable.  

Memòria d'Activitats 2018

Podeu consular en quins projectes europeus hem participat al llarg d'aquest 2018, quins nous desplegaments s'han portat a terme o s'estan desenvolupant, les donacions rebudes o actes i fires a les quals hem assistit. 

Gràcies un any més a totes aquelles persones que feu possible el projecte!


Comptes anuals 2018:    
 
 
 


Memòria d'Activitats 2017Comptes anuals 2017:


 


Memòria d'Activitats 2016

 


Comptes anuals 2016 :

 
 


   2015

    

   2014

    

   2013

    

   2012

    

   2011

    

   2010

    

   2009

    

   2008