Què fem

Projectes europeus

Investigació, desenvolupament i innovació

La Fundació guifi· net  com participant en projectes d'investigació, desenvolupament i innovació en  l'àmbit de les telecomunicacions, xarxes, desenvolupament sostenible i participació ciutadana en gestió d'infraestructures de telecomunicacions treballa conjuntament amb institucions capdavanteres en el seu àmbit, tant locals com europees.

CAPTOR

Collective Awareness Platform for Tropospheric Ozone Pollution

El projecte CAPTOR s'orienta, en general, al problema de la contaminació de l'aire i, particularment, a la monitorització de l’ozono troposfèric. L'objetiu del projecte CAPTOR es fomentar la col·laboració de base entre comunitats locals, ciutadania, ONGs i científics per a incrementar la sensibilització i trobar solucions al problema de la contaminació de l'aire.

Participants al consorci:

 • Universitat Politècnica de Catalunya - Catalunya

 • Consell Superior d'investigacions Científiques - Catalunya

 • Zentrum für Soziale Innovation - Àustria

 • Université Blaise Pascal - França

 • Ecologistas en Acción - Espanya

 • Legambiente - Itàlia

 • Global 2000 - Àustria

El projecte CAPTOR va començar al gener de 2016 i té continuïtat durant 3 anys. Rep fons del   Horizon 2020 Programme de la Unió Europea (Acord de Finançament 68810).

RIFE

aRchitecture for an Internet For Everybody

El projecte RIFE s'orienta al gran repte de la societat per a proporcionar un accés a Internet assequible a totes les persones que no s'ho poden permetre, a través de la resolució de reptes tecnològics per a incrementar l'eficiència de les xarxes de transport subjacents i les arquitectures i protocols involucrats.

Participants al consorci:

 • University of Cambridge - Regne Unit

 • Aalto University - Finlàndia

 • InterDigital - Regne Unit

 • Avanti - Xipre

 • Thales Alenia Space - França

 • Martel Consulting - Suissa

 • Technische Universität München - Alemània

El projecte RIFE s'ha desenvolupant de gener de 2015 a març de 2018. Ha rebut fons del programa   Horizon 2020 Programme de la Unió Europea (Acord de Finançament 644663).

Clommunity

European Future Internet Research and Experimentation

Participants al consorci:

 • Universitat Politècnica de Catalunya - Espanya

 • Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi.net - Espanya

 • FunkFeuer - Àustria

 • Swedish ICT (SICS) - Suècia

 • KTH Royal Institute of Technology - Suècia

 • The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics - Itàlia.

Imatge d'Odoo i bloc de text

Commons For Europe

European Competitiveness and Innovation Programme

    Participants al consorci:

 • ESADE - Espanya

 • Forum Virium - Finlàndia

 • Fraunhofer Fokus - Alemània

 • Manchester City Council - Regne Unit

 • City of Amsterdam Economicc Affairs - Holanda

 • Waag Society - Holanda

 • Provincia di Roma - Itàlia

 • Caspur - Itàlia

 • Lynx - Itàlia

 • Ajuntament de Barcelona - Espanya

 • Universitat Pompeu Fabra - Espanya

 • Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi.net - Espanya

 • Nesta - Regne Unit

 • Dotopen - Espanya

Confine

European Future Internet Research and Experimentation

      Participants al consorci:

 • Universitat Politècnica de Catalunya - Espanya

 • Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi.net - Espanya

 • FunkFeuer - Àustria

 • Athens Wireless Metropolitan Network - Grècia

 • The OPLAN Foundation - Regne Unit

 • Comunicació per a la Cooperació Pangea - Espanya

 • Fraunhofer Institute for Communication, Information Processing and Ergonomics FKIE - Alemània

 • iMinds - Bèlgica

Text d'Odoo i bloc d'imatge


Articles i publicacions

2016

[PDF]  Making Community Networks Economically Sustainable: The Guifi.net Experience. Roger Baig, Lluís Dalmau, Ramon Roca, Leandro Navarro, Felix Freitag, Arjuna Sathiaseelan.  GAIA '16 Proceedings of the 2016 workshop on Global Access to the Internet for All. 

2015
Versió en català

[PDF] R. Baig et al., guifi.net, a crowdsourced network infrastructure held in common, Computer Networks (2015),http://dx.doi.org/10.1016/j.comnet.2015.07.009 (Versió original en anglès).