Qui som

  Pla estratègic 2022

   

       

      Visió

      L'accés a internet és un dret humà reconegut per l'ONU el 2011.

      • Des de la Fundació pretenem establir una xarxa d'accés a internet solidària, alternativa als monopolis, i que promou l'economia col·laborativa dins de la xarxa de comuns. 

      • Promocionem mecanismes necessaris per què internet sigui accessible per a totes les persones sense discriminacions socioeconòmiques, culturals i territorials. 

      • Obrim les portes al món digital!      Missió

      • La Fundació guifi.  net  neix amb la voluntat d' impulsar i promoure una xarxa de telecomunicacions mancomunada lliure, oberta i neutral basada en un  model de comuns.

      • Treballem per construir una alternativa solidària, sostenible i de proximitat; a través de solucions tecnològiques innovadores que permeten    l'accés a internet sense discriminacions .         Objectius

       La Fundació  guifi· net  té com a objectius:

       • Promoure i fomentar el  desenvolupament de les xarxes d'infraestructures obertes d'informació i comunicació, amb vocació universal i no discriminatòria.

       • Promoure i fomentar el  dret universal a la comunicació i informació, a l'intercanvi de coneixements, a la llibertat d'expresión i a l'intercanvi públic i privat d'opinions i informacions per mitjà de les xarxes i infraestructures obertes.

       • Promoure i fomentar el  dret d'accés a Internet, sense importar el lloc on s'està, ajudant al desenvolupament d'una societat sense fractura digital per raons socioeconòmiques o de residència.

       • Promoure i  fomentar el  dret a estàndards tecnològics oberts, no sotmesos a patents i condicions discriminatòries , com per exemple la complexitat innecessària en la maquinària i el software .

       • Promoure la  investigació avançada en l'àmbit de les xarxes i infraestructures obertes.

       • Generar  plataformes de col·laboració entre la societat civil, el sector públic i el privat.

       • Establir  relacions i col·laboracions amb persones i entitats afins als objectius de la Fundació, participant en projectes comuns.

       • Promoure la  defensa de la gestió de l'espai radioelèctric per aconseguir regulacions que facilitin el dret a tenir xarxes obertes, promocionant l'existència d'espais que no necessitin llicències, procurant la bona gestió comuna per evitar la saturació de les bandes de freqüències no llicenciades per xarxes tancades que les utilitzen privativament.

       • Elaborar, editar, publicar i difondre estudis, propostes i anàlisis relatius a les finalitats de la Fundació i organitzar cursos, seminaris, jornades o materials de difusió dels objectius fundacionals.