Documentation

 Document informatiu

Us presentem un document informatiu que ajuda a entendre els principis bàsics de guifi· net , les característiques de la xarxa i com participar-hi. 

 
 Model econòmic

A  guifi·net  construïm i desenvolupem un model d'economia solidària i col·laborativa sobre la Xarxa de Comuns, Oberta, Lliure i Neutral. En aquest context, la infraestructura de telecomunicacions és un bé públic i un recurs mancomunat, obert i disponible per a tothom, en igualtat de condicions, sobre el que, els diferents participants poden oferir els seus serveis.

Presentation of the Collaborative Economy Model on the Commons Network:

 

Compensation system for maintenance and improvement

L'èxit i la sostenibilitat del manteniment i la millora de la infraestructura de la xarxa guifi· net  té el seu fonament en una gestió mancomunada, eficient i coordinada.

El Sistema de Compensacions aplica criteris objetius en el reconeixement de les despeses y en la proporcionalitat de la imputació d'aquestes els operadors i mantenidors participants en funció de l'ús de la infraestructura de la xarxa com a bé comú.

Agreement for the performance of economic activity in the commons network and participation in the compensation system

Les empreses, professionals i organitzacions amb interès a tenir activitat econòmica utilitzant la Xarxa de Comuns guifi·net firmen un conveni de col·laboració entre participants i entren al sistema de compensacions.

 ESP
  CAT

Framework agreement for collaboration with public administrations

Proposta de conveni marc amb les administracions públiques interessades a col·laborar amb el projecte guifi·net per a la millora de les telecomunicacions a la seva zona.

  


Framework agreement of collaboration with individuals, companies, entities, ...

Proposta de conveni marc amb persones físiques i jurí
con personas físicas y jurídicas interesadas en colaborar con el proyecto guifi·net que no realizan actividad económica o que no son administraciones públicas. 

  


Regulation of the dispute settlement procedure

En cas que apareguin conflictes entre diferents participants de guifi·net, s'han establert diferents mecanismes i passos per a la seva resolució.


Sponsorship collaboration agreement

Les empreses col·laboren amb les entitats sense ànim de lucre beneficiàries de la Llei 49/2002 mitjançant tres tipus d'aportacions privades de mecenatge:

  • Donations

  • Businness collaboratiion agreements

  • Sponsorships

La Fundació estudia les propostes de col·laboració empresarial i els patrocinis en activitats d'interès general en el marc dels objectius i finalitats fundacionals.

En la proposta es descriu el compromís per escrit entre l'empresa i la Fundació, contant en el conveni de col·laboració: el consentiment entre l'empresa i la Fundació, l'import de l'ajuda econòmica i les condicions i els mitjans a través dels quals es farà la difusió de la col·laboració.

Proposta d'Ordenança municipal per al desplegament de xarxes d'accés a serveis de telecomunicacions de nova generació i en format universal

Adecuada per a les administracions locals interessades a impulsar el desplegament de xarxa d'accés a serveis de telecomunicacions de banda ampla.