Recursos                                   

Documents  


Informació Usuaris Finals


Aquest és un document informatiu per aquelles persones que sou usuàries finals de la Xarxa Comuna de la  Fundació  guifi· net . Podeu consultar-hi qui som, què fem, què oferim i per quin model de telecomunicacions apostem!

 Gràcies per enfortir la Xarxa!  

 
 
Odoo - Prova 1 a tres columnes
MODEL ECONÒMIC

A   guifi· net  construïm i desenvolupem un model d'economia solidària i col·laborativa sobre la Xarxa de Comuns, Oberta, Lliure i Neutral. En aquest context, la infraestructura de telecomunicacions és un bé públic i un recurs mancomunat, obert i disponible per a tothom, en igualtat de condicions, sobre el que, els diferents participants poden oferir els seus serveis.

Presentació del Model d'Economia Col·laborativa sobre la Xarxa de Comuns:


Odoo - Prova 2 a tres columnesSISTEMA DE COMPENSACIONS 

L'èxit i la sostenibilitat del manteniment i la millora de la infraestructura de la xarxa  guifi· net   té el seu fonament en una gestió mancomunada, eficient i coordinada.

El Sistema de Compensacions aplica criteris objetius en el reconeixement de les despeses y en la proporcionalitat de la imputació d'aquestes els operadors i mantenidors participants en funció de l'ús de la infraestructura de la xarxa com a bé comú.

Odoo - Prova 3 a tres columnes


CONVENI PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITAT ECONÒMICA A LA XARXA DE COMUNS I PARTICIPACIÓ EN EL SISTEMA DE COMPENSACIONS 

Les empreses, professionals i organitzacions amb interès a tenir activitat econòmica utilitzant la Xarxa de Comuns guifi· net firmen un conveni de col·laboració entre participants i entren al sistema de compensacions.

Versió català     
Verisó espanyol    


Odoo - Prova 1 a tres columnes


CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ AMB ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 Proposta de conveni marc amb les administracions públiques interessades a col·laborar amb el projecte guifi·net per a la millora de les telecomunicacions a la seva zona. 

Versió català


Versió espanyol


Odoo - Prova 2 a tres columnes


CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ AMB PARTICULARS, EMPRESES, ENTITATS, ... 

Proposta de conveni marc amb persones físiques i jurídiques interessades en col·laborar amb el projecte guifi·net i que no realitzen activitat econòmica o no són administracions públiques.  


Odoo - Prova 1 a tres columnes

REGLAMENT DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

En cas que apareguin conflictes entre diferents participants de guifi· net , s'han establert diferents mecanismes i passos per a la seva resolució.


Odoo - Prova 1 a tres columnes

CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE MECENATGE 

Les empreses col·laboren amb les entitats sense ànim de lucre beneficiàries de la  Llei 49/2002 mitjançant tres tipus d'aportacions privades de mecenatge:

  • Donatius

  • Convenis de col·laboració empresarial

  • Patrocinis

La Fundació estudia les propostes de col·laboració empresarial i els patrocinis en activitats d'interès general en el marc dels objectius i finalitats fundacionals.

En la proposta es descriu el compromís per escrit entre l'empresa i la Fundació, contant en el conveni de col·laboració: el consentiment entre l'empresa i la Fundació, l'import de l'ajuda econòmica i les condicions i els mitjans a través dels quals es farà la difusió de la col·laboració. 


Odoo - Prova 3 a tres columnes

PROPOSTA D'ORDENANÇA MUNICIPAL 

Proposta d'ordenança municipal per al desplegament de xarxes d'accés a serveis de telecomunicacions de nova generació i en format universal. Adequada per a les administracions locals interessades a impulsar el desplegament de xarxa d'accés a serveis de telecomunicacions de banda ampla.