Donation Type

Donation Amount
Select Project


Fent una donació

Transforma el model de telecomunicacions

 Millora l'accés a Internet

Les donacions tenen incentius fiscals

Les recollim i gestionem per als projectes

Registre de fundacions Generalitat Catalunya 2550

ONG sense ànim de lucre, d'interès general acollida a la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Les donacions són irrevocables, pures i simples.