Voluntariat

 

En compliment de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter personal recollides mitjançant la complementació d'aquest formulari seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de la Fundació guifi.net, amb la finalitat de donar compliment a les necessitats relatives a la gestió del personal. Tanmateix, us informem que podeu exercitar els drets d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició a l'adreça Fundació guifi.net carrer Jaume I, el Conqueridor, 3, 4t. 1a., 08500 de Vic, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI indicant la referència LOPD Voluntariat.