Operadors i proveïdors

La Fundació guifi·net manté acords de col·laboració i convenis amb diferents empreses, professionals i associacions que actuen com a operadors de xarxa i proveïdors de serveis.
 
Els operadors i proveïdors de guifi·net col·laboren i cooperen per desenvolupar i mantenir la Xarxa de Telecomunicacions com a Bé Comú, un bé públic obert a tothom. Alhora, sobre aquesta infraestructura, poden dur a terme una activitat econòmica i competeixen per oferir a les persones usuàries finals serveis de telecomunicacions amb diferents preus, característiques i nivells de servei. La Fundació guifi·net no ofereix serveis de telecomunicacions a persones usuàries finals.
 
Les persones que són clientes d'aquests operadors compromesos amb el Bé Comú esdevenen mecenes de la Xarxa de Comuns i tenen el dret a gaudir dels incentius fiscals reconeguts a la Llei 49/2002.
 
Aquesta llei estableix incentius adreçats a les noves formes de participació de la societat en la protecció, el desenvolupament i l'estímul de l'interès general, esdevenint així una norma que de forma eminent incentiva la col·laboració particular en l'assoliment de finalitats d'interès general, amb atenció i reconeixement a la, dia a dia, més gran presència del sector privat en la tasca de protegir i promoure actuacions caracteritzades per l'absència d'ànim de lucre, l'única finalitat de la qual és de naturalesa general i pública.
 
És perquè la xarxa guifi·net és una infraestructura de telecomunicacions en format de Bé Comú i perquè la Llei us garanteix que podeu gaudir de les avantatges esmentades, en forma d'incentius fiscals, que els operadors compromesos amb el Bé Comú dediquen una part del què us cobren mensualment, a cobrir els serveis que els teniu contractats, i una altra part, com a donació per al desenvolupament i manteniment de la Xarxa de Comuns, essent una donació simple, pura i irrevocable a favor de la Fundació privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi·net, que és qui s'encarrega de vetllar perquè se li doni aquesta finalitat.
 
En la factura que us fan arribar hi constarà aquest detall de l'import pels serveis i de l'import de la donació.
 
  • Si voleu assessorament o informació sobre com podeu aprofitar els incentius fiscals esmentats o sobre els operadors i proveïdors que ofereixen els seus serveis a través de guifi·net amb conveni amb la Fundació guifi·net o si teniu algun dubte, contacteu amb nosaltres.
  • Si sou un operador o proveïdor que no teniu el conveni de col·laboració signat i voleu oferir serveis, us informarem com fer-ho.
 
Documentació
  • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge - Més informació
  • Certificat AEAT: la Fundació és una entitat sense fins lucratius acollida a la Llei 49/2012 -  Més informació
  • Estudi sobre donatius i donacions a la Fundació guifi.net - Més informació
  • Carta a les persones participants a la Xarxa a través d'algun operador - Més informació