Voluntariat

 

El projecte de voluntariat guifi·net va néixer al 2004 com un moviment social per a la millora de les telecomunicacions i es desenvolupa gràcies a les persones que dediquen esforços en els diferents àmbits.

Formar part del voluntariat de guifi·net és comprometre’s, de manera desinteressada a compartir part del temps, experiència i coneixement, en la millora de l’accés a la informació i la comunicació mitjançant la Xarxa de Comuns guifi·net, per l'assoliment del Dret Humà d'Accés a Internet.

L’acció de guifi·net es porta a terme per persones voluntàries i per professionals que col·laboren conjuntament, repartint-se la dedicació i esforç en tots els camps del projecte.

El treball, l’esforç i la dedicació de les persones voluntàries són el motor de guifi·net i és per això, que la Fundació, mitjançant aquest programa de voluntariat agraeix sincerament aquesta feina feta i encoratja a qualsevol persona a unir-se a la comunitat de persones voluntàries.

Les tasques de voluntariat són moltes i diverses, algunes d’aquestes són:

  • la difusió del projecte mitjançant l’elaboració de material, la realització de ponències i xerrades, la participació en esdeveniments com fires, exposicions, …

  • la recerca i desenvolupament en l’àmbit del maquinari i del programari, així com qualsevol tipus d’activitat de recerca en l’entorn de la comunicació i la informació

  • la traducció de documents, la publicació de comunicacions, el suport als usuaris i qualsevol altre tasca relacionada amb la gestió del coneixement

  • la programació d’aplicacions encaminada a la millora de les aplicacions i afavorir l’experiència de l’usuari

  • la participació en l’estudi, el disseny, la instal·lació i el manteniment de la xarxa oberta, lliure i neutral

  • el suport i l’acció de qualsevol tipus a la xarxa, les aplicacions, els programes, la gestió administrativa i l’adreçada als usuaris de guifi.net

Per fer guifi·net més gran i que arribi a més persones, necessitem més voluntaris i voluntàries responsables i conscients de la problemàtica que tenim d’accés a les xarxes obertes, lliures i neutrals de comunicació i d’informació, persones que vulguin formar part del voluntariat de guifi.net, persones amb el desig, l’empenta, les ganes i la il·lusió de participar en el projecte de la millor manera que puguin.

La Fundació guifi·net és una organització que forma part del cens d’entitats com a organitzadora de voluntariat de la Generalitat de Catalunya.

El cens d’entitats és una mesura de foment que dóna reconeixement públic a les entitats com a organitzacions de voluntariat (Resolució de 7 de gener de 1994, DOGC 1856). Permet disposar d’una informació pública actualitzada i actualitzable de les entitats de voluntariat de Catalunya. També es concep com una garantia de qualitat en la mesura que qualsevol de les entitats que s’inclouen estaran sotmeses a la normativa vigent aplicable a cada àmbit i al corrent de les seves obligacions com a entitat de voluntariat.