Què fem

Xarxa de Comuns

Una infraestructura de telecomunicacions en format de bé comú

El projecte de la Fundació guifi· net   és fomentar la construcció d'una xarxa de telecomunicacions mancomunada, una xarxa oberta, lliure i neutral. Aquesta xarxa de guifi· net   és un bé comú i està formada per un conjunt de recursos i infraestructura gestionada i compartida per diferents actors de la Fundació en benefici de totes les persones que vulguin ser usuàries en igualtat de condicions. 

Defensem el dret humà d'accés a internet com a eina bàsica d'acció i inclusió social a través d'una xarxa que fomenta l'economia social, solidària i col·laborativa, i desenvolupa la societat de la informació i la comunicació. 

Els principis de la xarxa guifi· net

Oberta: perquè tothom pot formar-ne part i connectar-s'hi sense discriminacions de cap tipus.

Lliureperquè l'accés a la xarxa és públic, a l'abast de tothom, i ningú se l'ha d'apropiar.

Neutralla infraestructura de la xarxa és neutral en relació als continguts i als serveis que poden oferir-se a través de la xarxa.

Mancomunada: diferents persones participen en la xarxa, gestionant-la i operant-la com a Bé Comú. Instal·ladors, mantenidors, operadors de serveis o persones particulars acrediten la seva vinculació mitjançant convenis amb la Fundació

Model econòmic

Sistema de  Compensacions  

El nostre model econòmic es basa en un sistema de compensacions que pretén gestionar els recursos humans i materials de la xarxa per permetre satisfer les necessitat dels participants de manera justa i equitativa, basant-se en un model col·laboratiu que permet aportar en funció de l'ús que cada participant fa d'aquesta. 

Alhora fomenta la inversió en infraestructures de telecomunicacions mancomunades i possibilita que s'obtingui un retorn just, tant a nivell econòmic com social. El sistema s'articula entorn a les Taules de Compensacions, a les que participen els diferents actors implicats. 

A les Compensacions s'apliquen criteris objectius de manteniment i millora de la xarxa, això fa eficaç i eficient la gestió de la infraestructura de telecomunicacions com a banc de recursos comuns. 

Hi ha tres nivells de compensació: 

  1. Compensació IX

  2. Compensació de CAPEX

  3. Compensació d'OPEX 

Què oferim?

Internet

La xarxa de telecomunicacions guifi·net es vertebra mitjançant l'activació de punts de presència (PoP,  Points of Presence) al territori, interconectats com a punts neutres d'interconexió a Internet (IX,  Internet eXchange ).

Els PoPIX guifi· net estan oberts a la participació i interconnexió de tots els operadors de telecomunicacions que ofereixen serveis de telecomunicacions a la zona on estan situats.

Són oberts a tots els operadors en igualtat de condicions i tots els operadors poden afegir-se i interconnectar-se als PoPIX guifi·net

És possible activar nous PoPIX a diferents zones i interconnectar-los amb els existents mitjançant enllaços troncals de fibra òptica. També és possible integrar punts existents per a que formin part del model, generant-se una millora deguda a l'economia d'escala que afavoreix a tots els participants i al territori.

La xarxa de Punts Neutres d'Accés a Internet distribuïts al territori afavoreix i millora l'accés a les telecomunicacions i a l'Internet de nova generació i gran amplada de banda, és un tractor d'activació de l'economia local.