Contacte / Contacto / Contact

Assegureu-vos de proporcionar una adreça de correu electrònic vàlida si voleu rebre resposta. / Asegúrese de proporcionar una dirección de correo electrónico válida si quiere recibir respuesta. / Make sure to leave a valid e-mail address if you want to receive a reply.

Fundació guifi·net
Edifici Escoles Antigues C.D. 3210
Carretera BV-4601 a Sant Bartomeu, Km 2,6
08503 Gurb

https://goo.gl/SOMMZu

En compliment de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter personal recollides mitjançant la complementació d'aquest formulari seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de la Fundació guifi.net, amb la finalitat de donar compliment a l'activitat pròpia de la Fundació. Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició a l'adreça esmentada mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI indicant la referència "LOPD Formulari contacte web".