Propuesta #SAX2021

Datos personales

Nombre y Apellidos *

Correo electrónico *

Formas parte de alguna entidad? Cuál? *


Propuestas #SAX2021

Propuestas fechas #SAX2021 *

Otras fechas a proponer

Formato *

En el caso de ser presencial, dónde te gustaría que se celebrara?: *

Nos quieres ayudar a preparar y coordinar el encuentro #SAX2021?

Te gustaría que se tratara alguna temática en concreto?


Política de protección de datos

Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la L.O. 3/2018 (LOPDGDD), li oferim la següent informació:

Responsable del tractament

FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA XARXA OBERTA, LLIURE I NEUTRAL, GUIFI.NE
NIF: G64918212
Edifici Escoles Antigues, C.D.3210, Ctra. de Sant Bartomeu km 408503Gurb
Email: fundacio@guifi.net

Finalitat del tractament

Gestionar el nostre projecte de construcció d'una infraestructura de telecomunicacions mancomunada, oberta, lliure i neutral.

Legitimació

Consentiment dels interessats. El fet de participar en el projecte implica que ens atorga el seu consentiment inequívoc per tractar les seves dades.

Destinataris

Les seves dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones

Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la participació en el projecte i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

Reclamació

Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Informació addicional

Tenim a la seva disposició informació addicional a les declaraciones y políticas de no discriminación y la privacitat i protecció de dades personals.

He leído y acepto la política de protección de datos *

Acepto recibir información sobre actividades y servicios de la Fundació Guifi·net *