Stockholm Internet Forum

16 i 17 de maig de 2019

Internet freedom for global development

La setmana que ve té lloc a Estocolm (Suècia) l'Stockholm Internet Forum (SIF), on guifi·net hi participarà. El SIF és una plataforma d'àmbit mundial que enguany posa el focus en la importància de mantenir espais democràtics i participatius online i promoure una Internet lliure, oberta i segura com a motor de desenvolupament.

L'espai pretén ser un punt de trobada i d'intercanvi d'idees, coneixement i col·laboració entre diferents persones, entitats, organitzacions en aquest àmbit. Per això, des de guifi·net hi donem suport i hi participarem en els diferents grups de treball i panells programats. 
 
 
Imatge d'Odoo i bloc de text

A continuació podeu llegir detalladament els motius que impulsen a posar sobre la taula el debat entorn els espais democràtics i participatius en línia a l'Stockholm Internet Forum: 

L'espai democràtic online s'està reduint. Les mesures repressives han augmentat contra la societat civil, els periodistes, les minories i altres actors del canvi. Les tècniques per silenciar les veus en línia cada cop són més creatives i avançades. Els drets civils i polítics, així com els drets socials i econòmics estant sent limitats. Aquesta és una preocupació greu, ja que una Internet gratuïta, oberta i segura és un motor del desenvolupament sostenible i de la reducció de la pobresa. 

Al mateix temps, estem assistint a tendències positives incomparables. El nou paisatge digital ofereix noves oportunitats democràtiques per a qualsevol persona que tingui accés a Internet. Per a molts, s'ha tornat més fàcil reunir-se, organitzar-se i trobar informació prèviament inaccessible. Això és especialment vital per als grups discriminats i marginats. 

Com podem garantir una Internet gratuïta, oberta i segura? Com poden més persones obtenir accés online? Com es poden responsabilitzar els governs de les violacions dels drets humans online? 

SIF 2019 explorarà les amenaces més recents contra la democràcia online i les respostes necessàries per mobilitzar l'obertura. Al voltant de 500 participants de tots els continents i reconeguts ponents adquiriran un dels reptes més importants per a la democràcia del nostre temps. 

Els drets humans s'apliquen tant online com fora i han de ser iguals per a tothom. És hora de mobilitzar-nos per obtenir una Internet gratuïta, oberta i segura.

Odoo CMS - Imatge simple flotant
 
Comparteix la notícia a