La Fundació guifi.net cerca Responsable de l'àrea tècnica

El procés de selecció va començar fa un mes

La Fundació guifi.net cerca una persona amb experiència en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicacions i sistemes, perquè dirigeixi i coordini les accions de l'àrea tècnica i prioritzi les millores tècniques necessàries per donar solució a les necessitats de la Fundació guifi.net i els operadors als quals oferim serveis majoristes d'accés a internet.

El procés de selecció el lideren Català RR.HH. i Argelich Networks, empreses consultores amb àmplia experiència en consultoria al sector de les TIC.

Si hi ha persones interessades en participar del procés de selecció, poden enviar un correu a comunicacio@guifi.net.

Comparteix la notícia a