Jornada d'operadors i instal·ladors

Aprofundiment i estratègia adreçat a operadors i instal·ladors a guifi·net

Els operadors i instal·ladors a guifi·net són una figura important en el model de desplegament i sostenibilitat de la xarxa mancomunada, basat en l'expertesa interna per millorar les capacitats a l'abast de les persones usuàries de guifi·net

L'evolució del projecte, el desenvolupament d'activitats professionals a la xarxa guifi·net i les experiències en els desenvolupaments tècnico-econòmics, conjuntament amb les correlacions entre els diferents actors que hi intervenen i els plantejaments estratègics, requereixen la permanent actualització i coneixement per treballar mancomunadament per a la maduresa i evolució constant.

Objectius

  • Conèixer el plantejament de la fundació en les mesures orientades a la millora de la maduresa del model tècnico-econòmic de la xarxa mancomunada
  • Reflexionar conjuntament sobre el rol de les persones que fan activitat econòmica a la xarxa
  • Conèixer la proposta de l'experiència desenvolupada durant l'any 2014 i la proposta de la Fundació per al 2015, centrada en l'estratègia de millora
  • Presentar l'augment de deduccions fiscals introduït per la reforma fiscal amb efectes impositius a partir de l'1 de gener de 2015

Programa
17.00 a 17.10h - Benvinguda
17.10 a 19.30h - La xarxa mancomunada i les eines per a la millora de les capacitats
19.30 a 20.00h - El nou escenari de deduccions fiscal

Data i horari
Divendres, 20 de febrer de 2015, de 17 a 20 hores.

Lloc
UPC Campus Nord
Edifici C6, Aula E-106
C/ Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona

Inscripció Tancada

Comparteix la notícia a