Transparència

Estatuts

Podeu trobar els Estatuts de la Fundació guifi·net i altres documents relacionats amb la transparència a l'apartat de Recursos.

Patronat i treballadors de la Fundació guifi·net

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. Article 16 dels Estatuts.
 
Les activitats de la Fundació són portades a terme per professionals, tant treballadors com voluntaris, en col·laboració. Aquest criteri s'ha de mantenir a totes les activitats de la Fundació. Article 5 dels Estatuts.
 

Convenis de col·laboració

La Fundació guifi·net manté convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades de diferents àmbits per tal sumar esforços a l'hora de facilitar i fomentar el desenvolupament de la Xarxa de Comuns.
 

Memòries d'activitats i comptes anuals

La Fundació guifi·net publica periòdicament les memòria d'activitats i els comptes anuals en aquesta pàgina.

Declaració i política de no discriminació