Recursos

Documentació

Diversos documents referents a l'activitat de la Fundació guifi·net es recullen a l'apartat Documentació.

Comunicats

Els comunicats públics que la Fundació guifi·net elabora, adreçats a participants del projecte, premsa, administracions públiques, etc. es recullen a l'apartat Comunicats.

Imatge gràfica

Trobareu diversos recursos (logos, imatges, etc.) disponibles per a la seva descàrrega, tant del projecte guifi·net com de la Fundació guifi·net, a l'apartat Imatge gràfica.

Grups de treball

Els grups de treball són la forma d'organització de conjunts de persones físiques o jurídiques per participar activament en algun dels projectes de guifi·net o de la Fundació guifi·net.
 
Podeu llegir més sobre el tema a l'apartat Grups de treball.

Operadors i proveïdors

La Fundació guifi·net manté acords de col·laboració i convenis amb diferents empreses, professionals i associacions que actuen com a operadors de xarxa i proveïdors de serveis.
 
Podeu trobar el llistat d'empreses, professionals i associacions col·laboradors a l'apartat Operadors i proveïdors.

Serveis jurídics

La Fundació guifi·net manté acords de col·laboració i convenis amb diferents empreses i professionals de l'àmbit jurídic.
 
Podeu trobar el llistat d'empreses i professionals a l'apartat Serveis Jurídics.

Assegurança d'antenes

Les persones que tenen equips instal·lats en nodes o supernodes poden demanar l'assegurança d'antenes.
 
La Fundació té subscrit un conveni amb la Federació EA. Més informació