Recerca i Projectes Europeus

La Fundació guifi·net participa en diversos projectes de recerca i desenvolupament en l'àmbit de les telecomunicacions, les xarxes, les noves tecnologies, el desenvolupament sostenible i la participació ciutadana. En els darrers anys i en l'actualitat ha treballat amb institucions capdavanteres, tant a nivell local com europeu. Arran d'aquesta tasca de recerca, s'han publicat diversos articles que recollim al capdavall d'aquesta pàgina.

Projectes en els quals ha participat la Fundació

CAPTOR - Collective Awareness Platform for Tropospheric Ozone Pollution

El projecte CAPTOR s’adreça, en general, al problema de la contaminació de l’aire i, particularment, a la monitorització de l’ozò troposfèric. El propòsit del projecte CAPTOR és fomentar la col·laboració de base entre comunitats locals, ciutadania, ONGs i científics per incrementar la sensibilització i trobar solucions al problema de la contaminació de l’aire.
Membres del consorci:
El projecte CAPTOR va començar el gener de 2016 i té una durada de 3 anys. Rep fons del Programa Horitzó 2020 (Horizon 2020 Programme) de la Unió Europea sota l’Acord de Finançament núm. 68810.
 

RIFE - aRchitecture for an Internet For Everybody

El projecte RIFE s'adreça al gran repte de la societat a l'hora de proporcionar un accés a Internet assequible a tots aquells que no poden permetre-se'l a través de la resolució de reptes tecnològics per incrementar l'eficiència de les xarxes de transport subjacents i les arquitectures i els protocols involucrats..
Membres del consorci:
El projecte RIFE va començar el gener de 2015 i té una durada de 3 anys. Rep fons del programa Horitzó 2020 (Horizon 2020 - ICT-2014-1) de la Unió Europea sota l'Acord de Finançament núm. 644663.
 

Clommunity - European Future Internet Research amb Experimentation

  • Consortium with Universitat Politècnica de Catalunya (Spain), Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi.net (Spain), FunkFeuer (Austria), Swedish ICT (SICS) (Sweden), KTH Royal Institute of Technology (Sweden) and The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) (Italy)

Commons for Europe - European Competitiveness and Innovation Programme

  • Consortium with ESADE (Spain), Forum Virium (Finland), Fraunhofer Fokus (Germany), Manchester City Council (United Kingdom), City of Amsterdam Economicc Affairs (The Nederlands), Waag Society (The Nederlands), Provincia di Roma (Italy), Caspur (Italy),  Lynx (Italy), Ajuntament de Barcelona (Spain), Universitat Pompeu Fabra (Spain), Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi.net (Spain), Nesta (United Kingdom) and Dotopen (Spain)

Confine - European Future Internet Research amb Experimentation

  • Consortium with Universitat Politècnica de Catalunya (Spain), Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi.net (Spain), FunkFeuer (Austria), Athens Wireless Metropolitan Network (Greece), The OPLAN Foundation (United Kingdom), Comunicació per a la Cooperació – Pangea (Spain), Fraunhofer Institute for Communication, Information Processing and Ergonomics – FKIE (Germany) and iMinds (Belgium)

 

Articles i publicacions

Es recullen a continuació diversos articles publicats com a resultat de la tasca de recerca de la Fundació en els projectes en els quals ha participat.

2016