Patronat i treballadors

El Patronat de la Fundació guifi·net

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. Article 16 dels Estatuts.
 
Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament. Article 19 dels Estatuts.

Patrons de la Fundació guifi·net:

Ramon Roca Tió

Patró i President (càrrecs no retribuïts)
Va estudiar Dret a la Universitat de Barcelona però va orientar la seva carrera professional cap a les tecnologies de la informació, havent desenvolupat diverses responsabilitats en el camp de la tecnologia en el món corporatiu durant 30 anys. Cofundador de guifi·net
 

 

Pablo Boronat Pérez

Patró i Vicepresident (càrrecs no retribuïts)
Doctor enginyer en Informàtica. Professor titular d'universitat a la Universitat Jaume I de Castelló. Dels que pensa 'val la pena intentar-ho'.

 

 

 

Lluís Dalmau Junyent

Patró i Secretari (càrrecs no retribuïts)
Llicenciat en Documentació, Enginyer tècnic en indústries agroalimentàries, especialitat en química ambiental. Institut Taradell, formador intern d'organització del treball de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya al Departament d'Ensenyament. Cofundador de guifi·net

 

 

 

Ramon Amblàs i Comas

Patró i Vocal (càrrecs no retribuïts)
Va realitzar diversos cursos d'informàtica a principis dels anys 80, a partir dels qual ha ampliat el seu coneixement de forma autodidacta. Desenvolupa programes de gestió per a empreses i fa assistència als usuaris finals.
Des de l'inici del projecte guifi·net va destacar ajudant de forma molt activa com a voluntari del projecte en instal·lacions de supernodes i de nodes client, així com donant suport als usuaris finals pels fórums i llistes de correu.
 

 

Gil Forcada Codinachs

Patró i Vocal (càrrecs no retribuïts)
Va estudiar Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes a la UdG. Des del 2011 viu a Berlín treballant com a cap de desenvolupadors de la pàgina web d'un diari. Sempre vinculat a projectes de codi (GNOME, Plone) o xarxa oberta guifi·net i de llengua (Softcatalà).  Cofundador de guifi·net
 

 

Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació guifi·net sempre que s’articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. Article 19 dels Estatuts.

Treballadors de la Fundació guifi·net

Les activitats de la Fundació són portades a terme per professionals, tant treballadors com voluntaris, en col·laboració. Aquest criteri s'ha de mantenir a totes les activitats de la Fundació. Article 5.G dels Estatuts.

Personal contractat

Són treballadors de la Fundació guifi·net:

Lluís Dalmau Junyent

Director
Representar la Fundació davant de tercers per a la consecució de les finalitats fundacionals, tramitació de documentació i expedients, sense més excepcions que les establertes a la normativa vigent i els estatuts. Execució dels acords del Patronat i gestionar el patrimoni i la comptabilitat, personal i projectes.
 
Retribució bruta anual 2016: 17.078,88€ - Donació a la Fundació: 3.055€
Retribució bruta anual 2015: 16.922,57€ - Donació a la Fundació: 3.055€
 

Roger Baig Viñas

Gestor de Projectes
Enginyer Industrial (UPC), ha estat vinculat amb el programari lliure des dels 90 i amb guifi·net des de 2006. Com a voluntari ha participat en la implantació de la xarxa a diverses zones i ha fet difusió de guifi·net tant a nivell nacional com internacional. Dins la Fundació coordina la participació d'aquesta en projectes internacionals. Actualment està fent el doctorat analitzant guifi·net i altres xarxes comunitàries.
 
 

 

Miquel Martos

Gestor del NOC
Involucrat a la xarxa guifi·net des del seu inici, ha participat activament en el desenvolupament, manteniment i disseny de la xarxa, de les eines de gestió i donant suport per a dispositius nous. Des de 2011 realitza tasques de disseny, gestió i supervisió del NOC, gestió del LIR i suport tècnic als participants de la Xarxa de Comuns.
 

 

Meritxell Vilaró

Administrativa
Va estudiar a l'Institut de Vic, és Tècnica Superior en Administració i Finances. Ha treballat a diferents empreses fent tasques de recepció, administració de caràcter comptable i de recursos humans.
 

 

Roger Garcia

Desenvolupador, Projectes
Estudiant d’Enginyeria Informàtica a la Universitat Politècnica de Catalunya. Participa a guifi·net des de l’any 2016. Actualment desenvolupant diferents serveis per la fundació i col·laborant amb el projecte europeu CAPTOR.
 

 

Clara Cusó

Coordinació
Graduada en Dret per la Universitat de Barcelona i especialitzada en la resolució alternativa de conflictes. Ha treballat en diferents entitats sense ànim de lucre en l'àmbit de la coordinació de projectes, gestió, incidència política i comunicació.
   

Edgar Saumell

Tècnic de projecte
 
   

Lluc Bujons

Tècnic
 
   

Col·laboradors

Han treballat a la Fundació guifi·net i ara en són voluntaris o col·laboradors habituals:

Agustí Moll

Desenvolupador
Enginyer tècnic en Informàtica de Gestió per la Universitat Politècnica de Catalunya. Des del 2003 està vinculat a les xarxes comunitàries. Ha col·laborat en el desenvolupament dels firmwares Gràcia Sense Fils (gsf) i Quick Mesh Project (qMp) per a xarxes MANET (Mesh Adhoc Networks).
Ha participat al projecte europeu Clommunity i al desenvolupament de l'eina FiberFY.

Antics patrons

Han format part del Patronat de la Fundació guifi·net:
https://pbs.twimg.com/profile_images/510921621809287168/6Aq0XqfL_400x400.jpeg

Sebastián Galeano Lozano

Patró i Vicepresident (càrrec no retribuït)
Juliol 2008 - Gen 2013

Antics treballadors

Han estat treballadors de la Fundació guifi·net:

Roger Pueyo

Desenvolupador, Recerca, Projectes
Enginyer de Telecomunicació per l'ETSETB/Telecom BCN, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha participat a guifi·net des del 2012 i contribueix al desenvolupament del firmware Quick Mesh Project (qMp).
Ha treballat als projectes europeus Clommunity i CAPTOR. Darrerament ha col·laborat a la Fundació com a voluntari: representant-la a l'APC i treballant en els casos d'ús del projecte LightKone.
 

 

Jordi Masip

Estudiant en pràctiques: Desenvolupador
Estudiant d'Enginyeria de Sistemes TIC a la Universitat Politècnica de Catalunya. En pràctiques durant el 1r semestre de 2017 per desenvolupar tasques de configuració de serveis: DNS, NTP, còpies de seguretat i monitoratge dels dispositius de la xarxa.
 
 

 

https://media.licdn.com/media/p/1/000/1d1/023/0abdc7e.jpg

Pau Escrich García

Desenvolupador
Setembre 2011 - Gener 2015
 
 

 

https://media.licdn.com/media/p/1/000/1d1/023/0abdc7e.jpg

Francisco Javier Jiménez Gómez

Desenvolupador
Març 2013 - Gener 2014