Iniciativa d'ocupació juvenil 

Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de garantia juvenil a Catalunya.

Amb cofinançament d'acord amb la base 24 de l’Ordre TFS/213/2016, d’1 d’agost.

Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur.