Model de Compensacions

El sistema o Model de Compensacions fomenta la inversió en infraestructures de telecomunicacions mancomunades i possibilita que se n'obtingui un retorn just tant a nivell econòmic com social. Aquest sistema s'articula al voltant de les Taules de Compensacions, en les quals hi participen els diversos actors d'arreu del territori que hi estan implicats.
 
Al Model de Compensacions s'apliquen criteris objectius de manteniment i millora de la xarxa que fan eficaç i eficient la gestió d'aquesta infraestructura de telecomunicacions com un banc de recursos comuns.