Memòries d'activitats i comptes anuals

La Fundació guifi·net publica periòdicament la memòria d'activitats i els comptes anuals un cop passat el tancament de cada exercici fiscal. A continuació trobareu aquests documents:
 

Subvencions

  • Programa de Garantia Juvenil 2016, contractació en pràctiques de joves
  • Doctorat Industrial 2016