Memòries d'activitats i comptes anuals

La Fundació guifi·net publica periòdicament la memòria d'activitats i els comptes anuals un cop passat el tancament de cada exercici fiscal. A continuació trobareu aquests documents: