Fundació guifi·net

La Fundació privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi·net és una entitat sense ànim de lucre i d'interès general que té com a objectiu fundacional promoure el desenvolupament d'una xarxa de telecomunicacions mancomunada, lliure, oberta i neutral. Va constituir-se per carta fundacional l'11 de juliol de 2008. 
 
  • Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya (número 2550)
  • Registre d’Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (número 335)
  • Registre d'Operadors de Telecomunicacions de la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència
  • Cens d'Entitats de Voluntariat de la Generalitat de Catalunya
La Fundació guifi·net ha rebut el Premi Europeu de Banda Ampla en la categoria de Model innovador de finançament, negoci i inversió

I el Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya