Donacions

 
Ets una amiga  amic de la Fundació guifi·net ?
Tots podem ser-ne mecenes!
 
Amb la teva ajuda incidim en la transformació de les xarxes de telecomunicacions i en l'accés a Internet com a dret humà.
El mecenatge a través de donacions té els següents incentius fiscals:
 • Persones físiques
  • Import anual fins a 150 €: 75 %
  • Import anual restant superior a 150 €:
   • si és a la mateixa entitat durant al menys tres anys: 35 %
   • si no es compleix la condició anterior: 30 %
 • Persones jurídiques
  • Per a qualsevol import anual:
   • si és a la mateixa entitat durant al menys tres anys: 40 %
   • si no es compleix la condició anterior: 35 %
  

Ens hi ajudes?

 • Fent una donació al compte IBAN ES70 0182 3882 0502 0161 7152, indicant el NIF, nom i cognoms o raó social.
 • Contractant l'accés a Internet als proveïdors de guifi.net i en la factura que t'emetin hi constarà la part que és la teva donació per la millora i manteniment de la Xarxa de Comuns guifi.net
 • Deixant-nos les dades perquè et passem un rebut bancari:
 

En compliment de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter personal recollides mitjançant la complementació d'aquest formulari seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de la Fundació guifi.net, amb la finalitat de donar compliment a les necessitats relatives a la gestió del personal. Tanmateix, us informem que podeu exercitar els drets d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició a l'adreça:
Fundació guifi·net
Edifici Escoles Antigues de Gurb, C.D. 3210
Carretera BV-4601 a Sant Bartomeu, Km 2,6
08503 Gurb
 
mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI indicant la referència LOPD mecenes.
 
Altres comptes corrents per a donacions a projectes concrets:
 • Bages - ES26 0182 3882 0602 0170 3934 - Indiqueu NIF i nom del projecte