Documentació

En aquesta pàgina trobareu documentació referent a l'activitat de la Fundació guifi·net, en especial tot allò que fa referència als mecanismes de col·laboració amb altres entitats (empreses, professionals, associacions, organitzacions, administració pública, etc.).
 

Estatuts de la Fundació guifi·net

Podeu descarregar els Estatuts de la Fundació guifi·net (format PDF).
 

Model econòmic de guifi·net

guifi·net construïm i desenvolupem un model d'economia solidària i col·laborativa sobre una Xarxa de Comuns Lliure, Oberta i Neutral (XOLN). En aquest context, la infraestructura de telecomunicacions esdevé un bé públic i un recurs mancomunat, obert i disponible per a tothom en igualtat de condicions, sobre el qual els diferents participants ofereixen els seus serveis.
 
Podeu descarregar la presentació del Model d'Economia Col·laborativa sobre la Xarxa de Comuns (format PDF).
 

Activació del sistema de compensacions per manteniment i ampliacions (OPEX)

L'èxit i la sostenibilitat d'una xarxa de telecomunicacions de comuns es fonamenta en una gestió mancomunada eficient, eficaç i coordinada. El sistema de compensacions permet aplicar criteris objectius a les tasques de manteniment i ampliació de la infraestructura de xarxa (OPEX).
 
Podeu trobar més informació sobre la Gestió del sistema de compensacions a la plataforma Social.
 

Conveni per a la realització d'activitat econòmica a la Xarxa de Comuns XOLN i participació al sistema de compensacions

Les empreses, professionals i organitzacions que volen dur a terme activitat econòmica sobre la Xarxa de Comuns XOLN han de signar un conveni de col·laboració amb la Fundació guifi·net i han de participar al sistema de compensacions.
 
 

Conveni marc de col·laboració per a administracions públiques

Les administracions públiques (ajuntaments, entitats supramunicipals, governs regionals, etc.) que volen col·laborar amb el projecte guifi·net sense actuar com a operador de telecomunicacions poden signar un conveni marc de col·laboració amb la Fundació guifi·net.
 

 

Conveni marc de col·laboració per a particulars, empreses i entitats

Els particulars, les empreses i altres entitats privades que volen col·laborar amb el projecte guifi·net no incloses en les dues categories anteriors poden signar un conveni marc de col·laboració amb la Fundació guifi·net.
 
A la plataforma Social podeu trobar els següents documents:

 

Reglament del procediment de resolució de conflictes

En cas que apareguin conflictes entre diferents participants de guifi·net, s'han establert diferents passos i mecanismes de cara a la seva resolució.
 
 

Convenis de col·laboració de mecenatge entre empreses i la fundació

Les empreses poden col·laborar amb les entitats sense ànim de lucre beneficiàries de la Llei 49/2002 mitjançant tres tipus d'aportacions privades de mecenatge:
  • Donatius
  • Convenis de col·laboració empresarial
  • Patrocinis
La Fundació guifi·net està oberta a estudiar les propostes de col·laboració empresarial i patrocinis en activitats d'interès general en el marc dels objectius fundacionals o finalitats socials.
 
Aquesta proposta es detallarà el compromís per escrit entre l’empresa i la Fundació, fent constar en el conveni de col·laboració empresarial o contracte de patrocini, com a mínim, els següents aspectes:
  • Consentiment entre l’empresa i la Fundació.
  • L’import de l’ajut econòmic.
  • Les condicions i mitjans a través dels quals s’efectuarà la difusió de la col·laboració
 Contacteu amb nosaltres per treballar sobre la vostra proposta de col·laboració o patrocini.
 

Proposta d'ordenança municipal per al desplegament de xarxes d'accés a serveis de telecomunicacions de nova generació i en format universal

La Fundació guifi·net ha elaborat una proposta d'ordenança municipal per a ajuntaments que vulguin impulsar els desplegaments de xarxes d'accés a serveis de telecomunicacions.
 
Podeu descarregar la Proposta d'ordenança municipal.