Comunicats i Notes de premsa

En aquesta pàgina trobareu els diversos comunicats públics que la Fundació guifi·net elabori, adreçats a participants del projecte, premsa, administracions públiques, etc.
En el marc del procés que està en marxa per a la redacció del Codi Europeu de les Comunicacions Electròniques en el qual s'han de refondre les quatre directives més importants de les Comunicacions Electròniques (marc, autorizació, accés i servei universal), la Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral guifi·net ha s'ha afegit com a organització que dóna suport a la carta que el projecte netCommons ha enviat als polítics europeus i també els ha enviat una carta amb les seves recomanacions específiques.
 
Podeu llegir el comunicat sencer de la carta del projecte netCommons en aquest enllaç i de la de la Fundació guifi·net en aquest altre enllaç.
 

27/01/2017 Autoabastiment de telecomunicacions per a comunitats d'habitatges

La Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral guifi·net ofereix a les comunitats d'habitatges que vulguin satisfer les seves necessitats de connectivitat i accés a internet de manera agregada a través de la xarxa de comuns guifi·net l'opció de participar com a membres de ple dret en les taules de compensacions pertinents.
 
Podeu llegir el comunicat sencer en aquesta pàgina.