2a Trobada de Xarxes Comunitàries a l'Àfrica

Nairobi, Kènia, 22 al 28 de maig de 2017 | 6/29/2017

La setmana del 22 al 28 de maig de 2017 va tenir lloc a Nairobi, Kènia, la 2a Trobada de Xarxes Comunitàries a l'Àfrica (Second Summit on Community Networks in Africa). L'esdeveniment va ser organitzat per la Internet Society (ISOC), coubicat amb l'African Internet Summit 2017 (AIS'17). Guifi.net va ser convidada a participar per tal de compartir experiències, explicar la seva història i evolució, i exposar l'aposta de la Fundació Guifi.net per un model de sostenibilitat econòmica del projecte basada en una gestió de la infraestructura com un bé comú.

Els objectius de la trobada foren diversos. Per una banda, reunir el màxim nombre d'impulsors i desenvolupadors de xarxes comunitàries d'arreu de l'Àfrica, vinguts de tot el continent (amb especial presència de Sud-Àfrica, també de Namíbia, Camerun, la República Democràtica del Congo, el Txad, Uganda, etc., així com participants locals de Kènia) per tal d'intercanviar experiències i conèixer de prop el treball que s'està fent en cadascun dels casos, les particularitats de l'entorn socioeconòmic, les dificultats amb què s'enfronten, les pràctiques que han resultat satisfactòries i els casos d'èxit aconseguits. Per l'altra, oferir formació tècnica sobre xarxes de telecomunicacions especialment enfocada al desplegament de xarxes comunitàries mitjançant tecnologia Wi-Fi. Addicionalment, la trobada també tenia com a objectiu l'enfortiment dels vincles entre les diferents xarxes comunitàries i buscar nous mecanismes de col·laboració (per exemple, en l'adquisició i importació de maquinari de xarxa, un greu problema compartit per participants de diversos països).

Durant els tres primers dies de la trobada, el Professor Ermano Pietrosemoli, de l'International Center for Theoretical Physics (ICTP) de Trieste, Itàlia, va impartir un curs tècnic intensiu sobre conceptes bàsics de xarxes (dispositius, instal·lacions, configuració, adreçament, encaminament, etc.) orientat a que els participants puguin aplicar-los a l'hora de desenvolupar els seus respectius projectes de xarxes comunitàries.

La jornada del 25 va servir, primer, per posar en comú l'estat dels diferents projectes de xarxes comunitàries i posar-se al dia de la seva evolució des de la primera trobada, que va tenir lloc el novembre de 2016. L'organització també va convidar els nous participants, Guifi.net i Altermundi, a presentar els seus projectes . Després d'això, els continguts del dia 26 es van enfocar més cap a la sostenibilitat (especialment econòmica) de les iniciatives de xarxes comunitàries participants, mitjançant la compartició i l'anàlisi d'experiències satisfactòries, com és el cas de la gestió de la infraestructura de xarxa com un bé comú que aplica Guifi.net.

Durant els dies 27 i 28, els participants van tenir l'oportunitat de posar en pràctica els coneixements adquirits durant el curs de xarxes treballant en el desplegament d'infraestructura per a la xarxa comunitària del projecte Tunapanda, que té com a missió afavorir el desenvolupament cultural, social i econòmic a una de les zones més desfavorides de Nairobi i de Kènia, la favela de Kibera (segons les dades oficials, la més gran de tot el continent). En col·laboració amb els actors locals, es van connectar mitjançant radioenllaços Wi-Fi de mitja distància la seu de Tunapanda amb una escola, un centre comunitari i un biocentre. Durant el procés, els monitors i formadors responsables dels centres van fer palès el seu convenciment de que el desenvolupament del barri i la seva població passa necessàriament per una combinació d'educació, millores en les condicions sanitàries i progrés econòmic en què les noves tecnologies i l'alfabetització digital esdevenen eines transversals importantíssimes per assolir les fites.

Més enllà dels espais formals de la trobada, la convivència dels membres de les diferents xarxes comunitàries durant diversos dies va propiciar trobades i debats per tractar temes que són, en major o menor grau, comuns i presents a totes les comunitats, com la sostenibilitat dels projectes, la participació de la població local, l'escletxa digital, les baixes taxes d'alfabetització i accés a l'educació, la precarietat econòmica de l'entorn on es desenvolupen, la censura i el control estatal de l'accés a Internet, etc.

La trobada ha fet visibles els diferents estats de consolidació i maduresa de les diferents xarxes comunitàries participants, des d'incipients projectes que busquen mecanismes per eludir la censura i els talls d'Internet imposats pels governs per tal d'intentar evitar o apaivagar protestes i mobilitzacions polítiques, fins d'altres que han assolit una escala prou gran com per plantejar-se ja estratègies per assegurar la seva sostenibilitat econòmica a mig termini. Si una idea és clarament comuna entre tots els projectes i iniciatives, és el fet que la xarxa comunitària com a mitjà d'accés a una Internet oberta, lliure i neutral serà clau en el desenvolupament econòmic, cultural, social i polític de les comunitats que hi participin. En aquest sentit, la ISOC fa una aposta en ferm i dedica recursos a facilitar i aconseguir que les xarxes comunitàries siguin vertaderes eines d'empoderament de cara al futur proper, a l'Àfrica i arreu del món.


Categories: Català