La Fundació guifi.net se suma a l'aturada de país per rebutjar la violència exercida l'1 d'octubre per la guàrdia civil i la policia nacional contra els ciutadans i ciutadanes de Catalunya

10/2/2017

Amb motiu dels episodis de violència injustificada i injustificable exercida l'1 d'octubre per la guàrdia civil i la policia nacional, manifestem el nostre rebuig, la nostra indignació i la nostra condemna més enèrgica.

Creiem que l'ús de la força contra els ciutadans i ciutadanes és intolerable en democràcia i que la violència –per definició-- no pot ser mai proporcionada.

Més enllà de les diverses posicions polítiques de totes les persones, reiterem que l'única via possible en qualsevol conflicte és el diàleg i no ens cansarem de reivindicar-lo com a única arma legítima en democràcia.

Per tot això, la Fundació guifi.net es suma a l'aturada de país prevista per al dia 3 d'octubre.

Categories Català

Reportatge sobre Guifi.net a la Biblioteca Perafita (Lluçanès)

8/28/2017

Breu reportatge sobre com es va desenvolupar la xarxa Guifi.net a Perafita, amb la col·laboració de la ciutadania i l'administració local.

2a Trobada de Xarxes Comunitàries a l'Àfrica

Nairobi, Kènia, 22 al 28 de maig de 2017 | 6/29/2017

La setmana del 22 al 28 de maig de 2017 va tenir lloc a Nairobi, Kènia, la 2a Trobada de Xarxes Comunitàries a l'Àfrica (Second Summit on Community Networks in Africa). L'esdeveniment va ser organitzat per la Internet Society (ISOC), coubicat amb l'African Internet Summit 2017 (AIS'17). Guifi.net va ser convidada a participar per tal de compartir experiències, explicar la seva història i evolució, i exposar l'aposta de la Fundació Guifi.net per un model de sostenibilitat econòmica del projecte basada en una gestió de la infraestructura com un bé comú.

Els objectius de la trobada foren diversos. Per una banda, reunir el màxim nombre d'impulsors i desenvolupadors de xarxes comunitàries d'arreu de l'Àfrica, vinguts de tot el continent (amb especial presència de Sud-Àfrica, també de Namíbia, Camerun, la República Democràtica del Congo, el Txad, Uganda, etc., així com participants locals de Kènia) per tal d'intercanviar experiències i conèixer de prop el treball que s'està fent en cadascun dels casos, les particularitats de l'entorn socioeconòmic, les dificultats amb què s'enfronten, les pràctiques que han resultat satisfactòries i els casos d'èxit aconseguits. Per l'altra, oferir formació tècnica sobre xarxes de telecomunicacions especialment enfocada al desplegament de xarxes comunitàries mitjançant tecnologia Wi-Fi. Addicionalment, la trobada també tenia com a objectiu l'enfortiment dels vincles entre les diferents xarxes comunitàries i buscar nous mecanismes de col·laboració (per exemple, en l'adquisició i importació de maquinari de xarxa, un greu problema compartit per participants de diversos països).

Durant els tres primers dies de la trobada, el Professor Ermano Pietrosemoli, de l'International Center for Theoretical Physics (ICTP) de Trieste, Itàlia, va impartir un curs tècnic intensiu sobre conceptes bàsics de xarxes (dispositius, instal·lacions, configuració, adreçament, encaminament, etc.) orientat a que els participants puguin aplicar-los a l'hora de desenvolupar els seus respectius projectes de xarxes comunitàries.

La jornada del 25 va servir, primer, per posar en comú l'estat dels diferents projectes de xarxes comunitàries i posar-se al dia de la seva evolució des de la primera trobada, que va tenir lloc el novembre de 2016. L'organització també va convidar els nous participants, Guifi.net i Altermundi, a presentar els seus projectes . Després d'això, els continguts del dia 26 es van enfocar més cap a la sostenibilitat (especialment econòmica) de les iniciatives de xarxes comunitàries participants, mitjançant la compartició i l'anàlisi d'experiències satisfactòries, com és el cas de la gestió de la infraestructura de xarxa com un bé comú que aplica Guifi.net.

Durant els dies 27 i 28, els participants van tenir l'oportunitat de posar en pràctica els coneixements adquirits durant el curs de xarxes treballant en el desplegament d'infraestructura per a la xarxa comunitària del projecte Tunapanda, que té com a missió afavorir el desenvolupament cultural, social i econòmic a una de les zones més desfavorides de Nairobi i de Kènia, la favela de Kibera (segons les dades oficials, la més gran de tot el continent). En col·laboració amb els actors locals, es van connectar mitjançant radioenllaços Wi-Fi de mitja distància la seu de Tunapanda amb una escola, un centre comunitari i un biocentre. Durant el procés, els monitors i formadors responsables dels centres van fer palès el seu convenciment de que el desenvolupament del barri i la seva població passa necessàriament per una combinació d'educació, millores en les condicions sanitàries i progrés econòmic en què les noves tecnologies i l'alfabetització digital esdevenen eines transversals importantíssimes per assolir les fites.

Més enllà dels espais formals de la trobada, la convivència dels membres de les diferents xarxes comunitàries durant diversos dies va propiciar trobades i debats per tractar temes que són, en major o menor grau, comuns i presents a totes les comunitats, com la sostenibilitat dels projectes, la participació de la població local, l'escletxa digital, les baixes taxes d'alfabetització i accés a l'educació, la precarietat econòmica de l'entorn on es desenvolupen, la censura i el control estatal de l'accés a Internet, etc.

La trobada ha fet visibles els diferents estats de consolidació i maduresa de les diferents xarxes comunitàries participants, des d'incipients projectes que busquen mecanismes per eludir la censura i els talls d'Internet imposats pels governs per tal d'intentar evitar o apaivagar protestes i mobilitzacions polítiques, fins d'altres que han assolit una escala prou gran com per plantejar-se ja estratègies per assegurar la seva sostenibilitat econòmica a mig termini. Si una idea és clarament comuna entre tots els projectes i iniciatives, és el fet que la xarxa comunitària com a mitjà d'accés a una Internet oberta, lliure i neutral serà clau en el desenvolupament econòmic, cultural, social i polític de les comunitats que hi participin. En aquest sentit, la ISOC fa una aposta en ferm i dedica recursos a facilitar i aconseguir que les xarxes comunitàries siguin vertaderes eines d'empoderament de cara al futur proper, a l'Àfrica i arreu del món.

Categories Català

La Fundació guifi.net denuncia a la Generalitat de Catalunya per alentir el desplegament de la fibra òptica i afeblir la competència afavorint l'oligopoli de les telecomunicacions.

5/22/2017

La Fundació guifi.net és una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu l'arribada d'Internet a tothom a través d'una xarxa oberta, lliure i neutral com a bé comú.

Amb aquest objectiu fa anys que promou el desplegament d'una xarxa de fibra òptica a Catalunya. Com a conseqüència d'aquest desplegament ha de fer front al pagament d'una taxa proporcional als metres de fibra desplegats en carreteres. L'import d'aquesta taxa de caràcter anual és superior al cost de la fibra i no s'aplica als grans operadors de telecomunicacions que ja han desplegat les seves xarxes.

Tot plegat alenteix i sovint impedeix que arribi Internet de qualitat especialment al territori ubicat fora de les àrees urbanes, dificulta la lliure competència i afavoreix de forma descarada als grans operadors de telecomunicacions.

Una taxa com aquesta, és clarament il·legal per desproporcionada i contrària a la competència, per això, la Fundació guifi.net presenta la denúncia a l'Autoritat Catalana de la Competència i espera que aquesta resolgui la qüestió amb celeritat i de forma que sigui favorable a la lliure competència en igualtat de condicions per al benefici de la millora de les telecomunicacions al país.

Nota de Premsa

Adjuntem Nota de Premsa amb informació de la demanda presentada. Per ampliar la informació poden trucar al telèfon 93 250 46 58 o escriure a l'adreça fundacio@guifi.net

Categories Català

La Fundació Guifi.net esdevé membre de l'APC

4/24/2017
Logo APCLa Fundació Guifi.net ha esdevingut recentment membre de l'APC¹ (Association for Progressive Communications). L'organització, d'abast mundial, és una xarxa d'entitats que promouen i ajuden a la gent a accedir a Internet allà on no n'hi ha o no és assequible, col·laboren amb comunitats per utilitzar les tecnologies de manera que puguin desenvolupar els seus drets, i asseguren que les polítiques governamentals relacionades amb la informació i les comunicacions serveixen als millors interessos de la població en general, especialment de la gent que viu en països en vies de desenvolupament.

La visió de l'APC

Tothom ha de tenir un accés fàcil i assequible a un Internet lliure i obert per tal de millorar la seva vida i crear un món més just.

La missió l'APC

La missió de l'APC és empoderar i donar suport a organitzacions, moviments socials i individuals, mitjançant i a l'hora d'usar les tecnologies de la informació i les comunications (ICTs) per construir comunitats i iniciatives estratègiques amb l'objectiu de fer contribucions significatives pel desenvolupament humà equitatiu, la justícia social, els processos polítics participatius i la sostenibilitat mediambiental.

 

Podreu trobar més informació sobre l'organització, els seus projectes i les seves línies d'actuació a la seva pàgina web.

 

¹ APC - Association for Progressive Communications - https://www.apc.org
Categories Català

Seminari ICT4D ETSETB UPC

Barcelona | 1/31/2017

Cada gener, la professora del Departament d'Enginyeria Electrònica Eva Vidal, imparteix el seminari ICT4D - Tecnologies per al Desenvolupament Sostenible als alumnes de l'Escola Tècnica Superior de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El curs té com a principal objectiu oferir una introducció als principals aspectes relacionats amb les TIC per al desenvolupament sostenible (ICT4D). Als estudiants els permet tenir una visió àmplia sobre què vol dir cooperació i desenvolupament i què vol dir que un projecte TIC sigui sostenible.

 

La Fundació Guifi.net ha participat amb una xerrada en el context d'aquest seminari, on els alumnes han pogut conèixer la vessant social i econòmica del projecte Guifi.net de primera mà, reflexionar sobre l'actual model del mercat de les telecommunications i treballar les possibilitats que proporciona el model de Xarxa de Comuns en la lluita contra l'escletxa digital i per afavorir un ecosistema TIC socialment i econòmica sostenible.

Guifi.net i la Fibra òptica

Lluís Dalmau | Pedreguer | 5/23/2016

Model de Compensacions

Lluís Dalmau | Vall d'Uixó | 5/23/2016
Divendres, 27 de maig, a Vall d'Uixó, a les 7 de la tarda, a l'Edifici OKO / Solidaryo,  presentació / col·loqui sobre el Model de Compensacions a la Xarxa de Comuns guifi.net

Net Futures 2016

Roger Pueyo | Brusel·les | 4/20/2016

Net Futures 2016

 
L'objectiu de Net Futures és maximitzar la competitivitat de la indústria tecnològica europea. La conferència atreu més de 1000 assistents, formant una comunitat interconnectada que involucra empreses, organitzacions i persones en els camps de:
 • Recerca i innovació
 • Anàlisi de mercats i recerca experimental
 • Desenvolupament de negoci, emprenedoria i estratègia d'empresa
 • Política y legislació
Des de Net Futures es creu fermament que unint aquestes comunitats la innovació arribarà més fàcilment i efectiva al mercat.

Certificat fiscal per les donacions

Lluís Dalmau | Gurb | 4/20/2016
Si heu fet una donació a la Fundació durant l'any 2015 podeu demanar que us enviem el certificat que acredita l'import d'aquesta donació per poder-ho tenir en compte al moment de la preparació i presentació de la declaració de la renda o l'impost de societats.
 
Això és així perquè estem construïnt una infraestructura de telecomunicacions que és un bé comú i ho estem fent a l'ampara de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge i, per tant, en complir tots els requisits d'aquesta, als beneficis fiscals que s'estableixen.
Per a les donacions que es fan durant l'any 2016, els beneficis fiscals s'han incrementat i queden de la següent manera:
 • persona física (limitat al 10% sobre la base imposable de l'IRPF):
  • primers 150€: 75%
  • + de 150€: 30%
   • si són donacions plurianuals de més de 150€: 35%
 • si és persona jurídica (limitat al 10% de la base imposable de l'Impost de Societats, recuperable fins a 10 anys):
  • l'import per tot el valor de la donació: 35%
   • per donacions plurianuals: 40%