Assegurança d'antenes

Les persones que tenen equips instal·lats en nodes o supernodes poden demanar l'assegurança d'antenes.

La Fundació té subscrit un conveni amb la Federació EA. Més informació